เรื่องเด่น !!!

▪   คุณจัน จั่นศรี พนักงานเกษียณอายุคนแรกของบริษัทไซโก พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

       เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้มีการจัดงานเกษียณอายุให้แก่คุณ จัน จั่นศรี (ตำแหน่งพนักงานขับรถ) ซึ่งเป็นพนักงานเกษียณอายุคนแรกของบริษัทไซโก พรีซีชั่น (ประเทศไทย)

       จำกัด คุณจัน จั่นศรีได้เริ่มทำงานกับบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2560 รวมระยะเวลาการทำงานทั้งหมด 28 ปี ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานคุณจัน จั่นศรี ถือว่าเป็นพนักงานปฏิบัติ

       งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่เคยก่อปัญหาใดๆ ให้กับทางบริษัทเลยเขาถือเป็นบุคคลกรที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับพวกเรา ในฐานะตัวแทนของบริษัท ไซโก พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เรามีความ

       ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

▪   งาน Employee Forum ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 Click

สมาชิกของเรา !!!

บริษัทไซโก พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2531 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคงมากว่า 30 ปี ด้วยการผลิตสินค้าต่างๆ ให้กับทางลูกค้า มีการพัฒนาบุคลากรไปพร้อมกับการพัฒนาบริษัท เป็นบริษัทที่มีความสุข ร่ำรวย และยั่งยืนได้ก็ด้วยการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ ด้วยความรู้ความสามารถของบุคคลกรในบริษัท อีกทั้ง ยังสร้างโอกาสให้กับผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพสู่สังคม

ฝ่ายขาย : ลสิดา สุขวงศ์จันทร์

ที่นี่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของดิฉัน

ดิฉันรู้สึกอบอุ่นเหมือนกับว่าอยู่กับคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงานของดิฉันเปรียบเสมือนญาติพี่น้อง ที่คอยดูแลเอาใจใส่ และให้ความช่วยเหลือในการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท เพราะดิฉันเชื่อมั่นในความมั่นคง และชื่อเสียงของบริษัท

ฝ่ายจัดซื้อ : กวินท์ ศรีอุไร

บริษัทได้มอบโอกาสเป็นครั้งที่ 2 ให้ผมได้กลับเข้ามาร่วมงานที่นี่อีกครั้ง

ผมรู้สึกไม่แตกต่างกับครั้งแรกที่ได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท ผมยังคงมีความสุขและรู้สึกอบอุ่นเสมอ

ที่นี่เปรียบเสมือนบ้านของผม เป็นทั้งโรงเรียน สนามเด็กเล่นและทุกๆ สิ่งของผม และในทุกครั้งที่ผมได้กลับมาทำงาน ผมรู้สึกมีความสุขและทำงานด้วยความสนุก ผมขอกล่าวขอบคุณทีมผู้บริหารของ บริษัทที่ให้โอกาสผมได้กลับเข้ามาร่วมงานที่นี่อีกครั้ง


ฝ่ายวิศวกรรม : ประพิมพร กาสกุล

ความประทับใจที่มีต่อบริษัท

1. ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอ

2. มี Knowhow และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

3. สังคมการทำงานช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ดิฉันดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเพราะที่นี่เป็นบริษัทที่ใหญ่และมีชื่อเสียง

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : สใบทิพย์ โกศล

ดิฉันเริ่มทำงานที่บริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นที่แรกในการเริ่มต้นอาชีพการทำงานของดิฉัน ตั้งแต่จบการศึกษามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ รวมระยะเวลาการทำงาน 20 ปี ซึ่งดิฉันทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ดิฉันได้รับประสบการณ์มากมาย หัวหน้าของดิฉันเป็นคนที่ใจดีมากๆ อีกทั้งเพื่อนร่วมงานและรุ่นน้องก็ร่วมกันทำงานเป็นทีม

พวกเราสามารถทำงานทดแทนในหน้าที่ของกันและกันได้ สามารถทำหน้าที่ได้หลากหลายหน้าที่และพัฒนาเราให้แข็งแกร่ง


ฝ่ายประกันคุณภาพ : สมเกียรติ ลุ่มนอก

ผมได้เริ่มงานกับบริษัทมาตั้งแต่ปี 2540 รวมระยะเวลาจนถึงตอนนี้ 20ปี

สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกประทับใจที่นี่คือ

ครอบครัว = ที่นี่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของผม

ครู = ที่นี่เป็นดั่งโรงเรียนที่ให้ความรู้

องค์กร = ที่นี่ให้โอกาสและพัฒนาตัวผมให้แข็งแกร่งและมีคุณค่า

ผมมีความสุขและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับครอบครัวที่นี่

ฝ่ายผลิต : จิตติมา เหล็กกล้า

ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

ตั้งแต่ที่ดิฉันได้เข้ามาทำงานที่นี่จนถึงทุกวันนี้เป็นเวลา 12 ปีแล้ว ขอขอบคุณบริษัทที่ดูแลและสนับสนุนดิฉันเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของการทำงานและสวัสดิการต่างๆ

ที่นี่ทำให้ฉันมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้น ฉันสัญญาว่าจะตอบแทนบริษัท โดยการตั้งใจปฏิบัติงานให้บรรลุตาม เป้าหมายเท่าที่ฉันจะทำได้ ฉันจะปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถเพื่อความก้าวหน้าของบริษัท

ฝ่ายFactory Automation : อนุรักษ์ วงษ์ท้าว

เมื่อกล่าวถึงความประทับใจ ในเรื่องราวที่ผมทำงานที่บริษัทนี้มา 8 ปี

เริ่มตอนแรกรู้สึกวิตกกังวลไปทุกสิ่งอย่าง รวมไปถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น อาจเป็นเพราะว่าต้องปรับตัว ให้เข้ากับระบบของงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แต่แปลกกลับรู้สึกสุขใจอย่างบอกไม่ถูก

เมื่อเวลาผ่านไปผมเชื่อว่าการทำงาน ไม่ว่าภาระงานจะมีมากแค่ไหน ถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานที่ดี ที่ทำงานดี มันคือสิ่งที่ดีที่สุด ที่จะทำให้เราผ่านอุปสรรค ไปได้อย่างง่ายดายและที่บริษัทนี้ มีให้ทุกอย่างดังที่กล่าวมา