เหตุผลที่ควรเลือกเราตั้งแต่เริ่มต้น

สามารถตอบสนองได้ทั้ง Function part และ Appearance part เช่น ชัตเตอร์กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา เราได้สั่งสมประสบการณ์ต่างๆ ในหลากหลายธุรกิจ ด้วยแม่พิมพ์และเทคโนโลยีของแม่พิมพ์ต่างๆ อย่างครบถ้วน เราจึงสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า

เรามีทีมงานที่สามารถออกแบบ Jig & Fixture และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงสามารถออกแบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติในโรงงาน, ออกแบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกับกล่องควบคุมการทำงานชนิดต่างๆ เราหวังว่าจะสามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

เหตุผลสำหรับเก็บเราไว้เป็นทางเลือก

เรามีทีมวิศวกรแม่พิมพ์ ในการออกแบบแม่พิมพ์และมีเทคโนโลยีกระบวนการผลิตครบถ้วน มีเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่หลากหลายของลูกค้า

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็ก เราใช้อุปกรณ์ซึ่งมีความทันสมัยสำหรับงานที่มีความเที่ยงตรงสูง เราสามารถลดราคาเริ่มต้นของลูกค้าได้ โดยการใช้ Cassette Mold สำหรับงานขนาดเล็กและต้องการผลิตในปริมาณที่น้อย

เรามีทีมวิศวกรรมเครื่องกล, ทีมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และระบบ Visualization ที่เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า เรายินดีให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนตามความต้องการของลูกค้าโดยมีต้นทุนที่ต่ำที่สุด