Plastic Mold

จากการปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เราได้รับความท้าทายในการผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียดสูงและแม่พิมพ์ที่มีโครงสร้างซับซ้อน โดยใช้พื้นฐาน cassette mold ที่เราได้ทำการพัฒนาแล้ว อีกทั้งเรายังสามารถนำเสนอชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จากการสั่งสมประสบการณ์ในการผลิตชิ้นงานขนาดใหญ่ เช่น นาฬิกา, ชิ้นงานตกแต่งภายนอก เป็นต้นธุรกิจแม่พิมพ์พลาสติก & ชิ้นส่วนงานฉีด
Plastic Mold
 •  สามารถเปลี่ยนแม่พิมพ์อย่างรวดเร็วด้วยระบบ
  Q-System

 •  ตอบสนองความต้องการแม้ขนาดเล็กกว่า
  φ25mm~70×90mm

 •  ใช้เวลาในการเปลี่ยนแม่พิมพ์ภายใน 30 วินาที

 •  มีระบบที่สามารถเปลี่ยนแม่พิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว

 •  ลดค่าใช้จ่ายด้านแม่พิมพ์ถึง 50 %

 •  ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บแม่พิมพ์ • การปรับเปลี่ยนแม่พิมพ์อย่างรวดเร็ว
Plastic Mold
 •  เฟืองที่มี module ตั้งแต่ 0.15mm~

 •  เฟืองที่มีความละเอียดสูง

 •  เฟืองฮีลิกซ์, เฟืองตัวหนอน • เฟือง
Plastic Mold
 •  ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์

 •  ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับ OA

 •  ชิ้นส่วนที่ใช้การฉีดงานที่มีความละเอียดสูง

 •  ชิ้นส่วนเพื่อการตกแต่ง (นาฬิกา)

 •  ชิ้นส่วนงานฉีดที่มีแม่เหล็กประกอบ • แม่พิมพ์และการฉีดที่หลากหลาย
Plastic Mold
การผลิตที่สอดคล้องกันทั้งหมด (ตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์จนถึงการผลิต, การฉีดขึ้นรูป, การประกอบ)      
Mold
ใช้เวลาในการเปลี่ยนแม่พิมพ์
ภายใน 30 วินาที
Mold
มีระบบที่สามารถเปลี่ยนแม่พิมพ์
ได้อย่างรวดเร็ว
Mold
ลดค่าใช้จ่าย
ด้านแม่พิมพ์ถึง 50 %
Mold
ประหยัดพื้นที่
ในการจัดเก็บแม่พิมพ์

การปรับเปลี่ยนแม่พิมพ์อย่างรวดเร็ว

Mold
Mold
Mold
 • สามารถเปลี่ยนแม่พิมพ์อย่างรวดเร็วด้วยระบบ Q-System
 • ตอบสนองความต้องการแม้ขนาดเล็กกว่า φ25mm~70×90mm
 • ใช้เวลาในการเปลี่ยนแม่พิมพ์ภายใน 30 วินาที
 • มีระบบที่สามารถเปลี่ยนแม่พิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว
 • ลดค่าใช้จ่ายด้านแม่พิมพ์ถึง 50 %
 • ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บแม่พิมพ์

เฟือง

 • เฟืองที่มี module ตั้งแต่ 0.15mm~
 • เฟืองที่มีความละเอียดสูง
 • เฟืองฮีลิกซ์, เฟืองตัวหนอน
img-fluid
img-fluid
img-fluid

แม่พิมพ์และการฉีดที่หลากหลาย

img-fluid
  • ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์
  • ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับ
  • ชิ้นส่วนที่ใช้การฉีดงานที่มีความละเอียดสูง
  • ชิ้นส่วนเพื่อการตกแต่ง (นาฬิกา)
  • ชิ้นส่วนงานฉีดที่มีแม่เหล็กประกอบ

การผลิตที่สอดคล้องกันทั้งหมด

(ตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์จนถึงการผลิต, การฉีดขึ้นรูป, การประกอบ)

mold and injection
M/C EDW
M/C EDM
เครื่องจักรสำหรับงานฉีดขนาด 30ton~460ton
เครื่องวัดขนาดแบบ 3D