1988.6
▪   จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไซโกซา (ประเทศไทย) จำกัด
1989.5
▪   เริ่มสายการผลิตนาฬิกาแขวนผนัง 
1994.3
▪   เริ่มสายการผลิตชัตเตอร์สำหรับกล้องถ่ายรูป
1997
▪   เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไซโก พี แอนด์ ซี (ประเทศไทย) จำกัด
2000.5
▪   ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001:2008
2000.12
▪   เริ่มสายการผลิตเครื่องบันทึกเวลา
2001.8
▪   เริ่มสายการผลิตอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ 
2002.1
▪   ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO140001:2004
2005.12
▪   แยกการดำเนินธุรกิจ เป็น 2 บริษัท คือ
    ▫   บริษัท ไซโก คล๊อค (ประเทศไทย) จำกัด
    ▫   บริษัท ไซโก พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
2006.7
▪   เริ่มธุรกิจการขายแม่พิมพ์
2006.8
▪   เริ่มสายการผลิต camera unit
2006.10
▪   เริ่มธุรกิจ Parts business
2008.12
▪   ควบรวม 2 บริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัท ไซโก พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
2009.5
▪   ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ (TS 16949:2002)
2012.12
▪   สร้างโรงงานผลิตแห่งที่ 2
2014.7
▪   เริ่มสายการผลิตเครื่องเคาะจังหวะดนตรี