ขาย

มันจะเต็มไปด้วยช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น คุณจะได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น ถ้าคุณเป็นคนที่มีใจรักในด้านการดูแลลูกค้า, แก้ไขสถานการณ์ได้ดี, เก่งในด้านการสื่อสาร , มีความคิดสร้างสรรค์ , ปรับตัวได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมและยืดหยุ่นได้ คุณจะสามารถท้าทายตัวคุณเองกับงานนี้ได้ เราขอต้อนรับคุณสู่ความตื่นเต้นในทีมงานขาย

จัดซื้อ

ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจและเป็นคนที่น่าสนใจ เราขอเชิญคุณให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมจัดซื้อ ซึ่งคุณจะได้ติดต่อกับผู้ค้าทั่วโลกผ่านบริษัทของเรา

นักออกแบบ

เทคโนโลยีและงานด้านวิศวกรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทของเรา เรากำลังมองหาบุคลากรผู้ซึ่งสามารถทำงานเป็นทีม, สามารถสร้างและแบ่งปันรายละเอียดทาง เทคนิคของงานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายที่วางไว้

วิศวกร

ดังที่กล่าวไปกับนักออกแบบว่าเทคโนโลยีและงานด้านวิศวกรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทของเรา ถึงแม้จะเริ่มต้นงานกับเราด้วยตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิศวกร แต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีความสามารถและพัฒนางานได้ในระยะที่เรากำหนดและผ่านการประเมินผลที่ดี คุณก็จะสามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิศวกรอาวุโสได้

เว็บโปรแกรมเมอร์

เราสรรค์สร้างและพัฒนางาน IT ด้วยตัวของเราเองและเราก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรากำลังมองหาผู้ที่จะมาช่วยกันทำภาระกิจของเราให้ลุล่วง ด้วยภาระกิจที่ว่า “เราทำได้ดีเยี่ยมในทุกสิ่ง” เรากำลังรอผู้ที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมIT ของเรา

นักศึกษาฝึกงาน

หนึ่งในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เรากำลังเปิดรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ซึ่งเราคาดหวังว่าจะมอบโอกาสที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้และทักษะที่ได้ทำจากการทำงานจริง ซึ่งนักศึกษาจะสามารถนำไปต่อยอดในงานที่ทำในอนาคตได้ หน่วยงานที่เราเปิดรับมีอยู่หลายส่วน เช่น วิศวกรรม, จัดซื้อ, วางแผน, การผลิต, บัญชี, ทรัพยากรบุคคล, การบริหาร เป็นต้น นักศึกษาท่านใดที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คุณจะได้รับประสบการณ์ในการทำงานจากการฝึกงานนี้ มาฝึกและร่วมแบ่งปันความฝันกับเรา

Factory Automation

ทางทีมงานเรากำลังจะก้าวไปสู่การออกแบบด้าน Factory Automation ของบริษัทเราต้องการบุคคลากรที่มีความรักในงานออกแบบและชอบทำงานที่ท้าทายความสามารถงานทางด้านนี้มาร่วมงานกับเรา เรากำลังรอคุณอยู่